11
آوریل

7 راه برای پایدارتر کردن خانه

پایداری اصطلاحی است که اخیراً دائماً با آن مواجه بوده ایم. زندگی پایدارتر توجه بسیاری از ما را به خود جلب می کند. پس این پایداری چیست؟ رایج ترین تعریف، تعریفی است که در گزارش بروندلند سازمان ملل متحد ارائه شده است. سازمان ملل متحد پایداری را اینگونه تعریف می کند: «برآوردن نیازهای...

Read More