11
آوریل

اشتراک زمین چیست؟ چگونه محاسبه می شود؟

سهام زمین در سند مالکیت باید طبق قانون تقسیم شود. محاسبه صحیح سهم زمین برای جلوگیری از مشکلاتی که ممکن است در آینده ایجاد شود، مهم است. با این مقاله توضیح خواهیم داد که سهم زمین چیست و ارزش فعلی چقدر است و چگونه محاسبه می شود و سهم زمین چگونه محاسبه می شود.

سهم زمین چقدر است؟  چگونه محاسبه می شود؟

سهم زمین چقدر است؟

در ساختمان هایی که مالکیت کانکس یا اعسار ساختمانی برقرار شده است، حق زمین متعلق به هر بخش مستقل از نظر مالکیت کانکس را «سهم زمین» می گویند. متر مربع املاک واقع در یک قطعه در تعیین سهم صاحبان حق از زمین تعیین کننده است. پس از مشخص شدن مترمربع غیرمنقول اصلی، سهام بر روی مترمربع قسمت‌های مستقل بین ذینفعان توزیع می‌شود.

در صورتی که ساختمان نسبت به زمینی که در آن واقع است بیش از یک حق داشته باشد بدون احراز حق ارتفاق یا مالکیت طبقه قابل محاسبه نیست.

هنگام محاسبه سهم زمین، قیمت روز تعیین شده توسط شهرداری منطقه محل وقوع ملک و متراژ هر بخش مستقل بر حسب متر مربع تعیین کننده است. در حین احراز اعسار یا مالکیت، سهمی به بخشهای مستقل از قطعه زمینی که ملک در آن واقع شده است، با توجه به نرخ ارزش منصفانه زمین تعلق می گیرد. 

ارزش منصفانه چیست؟

ارزش فعلی که نقش مهمی در تعیین سهم زمین دارد چقدر است؟ ارزش منصفانه را می توان به عنوان ارزش بازار یک کالا تعریف کرد. همچنین می توان آن را به عنوان ارزش نسخه فعلی کالایی که باید خریداری یا فروخته شود توضیح داد. این قیمت تضمین می کند که کالاهایی که قرار است خرید یا فروخته شوند کمتر از ارزش خود معامله نمی شوند.

ارزش منصفانه چگونه محاسبه می شود؟

در صورت مشخص بودن قیمت و متر مربع سه خانه مختلف در اطراف ملک می توان محاسبه را انجام داد. قیمت و متر مربع خانه ها با هم جمع شده و قیمت کل و متر مربع کل تعیین می شود. قیمت کل بر متر مربع کل تقسیم می شود. نتیجه در متر مربع املاکی که قرار است ارزش فعلی برای آن محاسبه شود ضرب می شود. نتیجه این عملیات قیمت خانه را بر حسب متر مربع نشان می دهد. این حساب ممکن است با قیمت واقعی تعیین شده توسط شهرداری یکی نباشد. دلیل این امر این است که معیارهای زیادی مانند نمای خانه، مقاومت آن در برابر زلزله، نزدیکی به وسایل نقلیه عمومی و مدارس مجاور آن در محاسبه قیمت فعلی تعیین کننده است.  

سهم زمین چقدر است؟  چگونه محاسبه می شود؟

آیا می توان سهم زمین را به طور مستقل واگذار کرد؟

سهام اراضی که سهام مالکیت مشاع می باشد را نمی توان از کاندومینیوم جدا کرد و مستقلاً قابل انتقال نیست. اگر کانکس به دلایلی مانند ارث یا بیع به دیگری واگذار شود، سهم زمین منضم نیز به کانکس می رسد.

سهم زمین چگونه انجام می شود؟

نسبت قسمت مستقل به ارزش غیر منقول اصلی عامل اصلی سهم زمین است. محاسبه ارزش با توجه به ارزش خرید/فروش هر بخش مستقل با توجه به شرایط بازار به جای اندازه آن در هر متر مربع انجام می شود. این ارزیابی املاک را می توان با مراجعه به کمیسیون ارزیابی ارزش املاک در شهرداری ها آموخت.

اگر سهم زمین اشتباه تعیین شود چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که سهم زمین به اشتباه تعیین شود، مالک یا مالکین حق دارند طبق مواد 3 و 4 قانون تملک کانکس، دعوی اصلاحی اقامه کنند. امکان تغییر سهم زمین به دلیل کاهش یا افزایش ارزش مقاطع مستقل پس از تعیین سهم زمین وجود ندارد.

قرارداد ساخت و ساز در ازای سهم زمین چیست؟

قرارداد ساخت در قبال سهم زمین قراردادی است که در نتیجه توافق مالک یا صاحبان زمین با پیمانکار در قبال سهم زمین منعقد می شود. در نتیجه این قرارداد، مالک یا مالکان زمین در ازای ساختمانی که قرار است ساخته شود، سهم معینی را به پیمانکار واگذار می کنند و پیمانکار در ازای سهم، بنا را با شرایط از پیش تعیین شده تحویل می دهد.

سهم زمین چقدر است؟  چگونه محاسبه می شود؟

سهم زمین چگونه محاسبه می شود؟

سهم زمین در زمان تأسیس کاندومینیوم به عنوان نرخ محاسبه می شود. مثلا 20/500 محاسبه می شود. ارزش سهم زمین با تشریفات اداره ثبت اسناد و املاک محاسبه می شود.

ارزش متر مربع کل مساحت مندرج در سند بر سهم زمین تقسیم می شود. وقتی عدد به دست آمده از این معامله در ارزش سهام شخص ضرب شود، سهم زمین پیدا می شود. سهم زمین حاصل از این معامله معادل سهم زمین متعلق به شخص بر حسب متر مربع است.

نمونه ای از محاسبه سهم زمین:

با فرض اینکه برای زمینی که مساحت کل آن 1000 متر مربع است 1000 متر مربع باشد، در صورتی که مساحت متعلق به شخص در طبقات سند مالکیت 20/500 باشد، عملیات (1000/500)x20 انجام می شود. . عدد 40 به دست آمده مربوط به سهم فرد از زمین است.  

انواع مطالب در مورد خرید و اجاره خانه، از اشتراک زمین گرفته تا ایده های طراحی آپارتمان استودیویی را  می توانید در وبلاگ املاک بهسازه بیابید.

همچنین  می توانید هر روز هفته با شماره های ما تماس بگیرید  ، در سایت ما پیام واتساپ بگذارید  یا  به info@behsazeh.ir  ایمیل ارسال کنید . در صورت تمایل،  در صورت پر کردن فرم تماس در سایت ما  ، می توانیم با شما تماس بگیریم.

نویسنده: حامد دهنوی