11
آوریل

تفاوت بین متر مربع خالص و متر مربع ناخالص چیست؟ هر کدام چگونه محاسبه می شود؟

متراژ خانه یکی از معیارهای مهم در خرید خانه جدید است. با این حال، اصطلاحات مختلف مانند متر مربع خالص و متر مربع ناخالص می تواند گیج کننده باشد. از آنجایی که شرکت های ساختمانی عموما متر مربع ناخالص را در پروژه های خود لحاظ می کنند، کسانی که می خواهند...

Read More